Facebook

   
     
Pulvinar tempor cras amet ac turpis tristique tristique ... (read more) close
Pulvinar tempor cras amet ac turpis tristique tristique ... (read more) close

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

  • İnceleme
  • Böcek Kontrolü
  • Kemirgen Kontrolü
  • Sinek Kontrolü
  • Kene Kontrolü
  • Ambar Zararlıları Kontrolü
  • Haşere Kontrol Danışmanlığı
  • HACCP Danışmanlığı
  • Müşteri Eğitimi (Entengre haşere kontrolü, gıda güvenliği, hijyen ve sanitasyon)

 

İnceleme


Servis Teknisyenimiz her hizmet ziyaretinde inceleme yaparak yeni oluşmuş bir haşere sorunu
ve / veya katkıda bulunan koşul olup olmadığını araştırır. Haşere aktivitesi görülen ve / veya haşere sorununa neden olabilicek katkıda bulunan koşulları yazılı ve sözlü olarak bildirir.


Böcek Kontrolü


Hizmetrimiz hamam böceği, karınca, tahta kurusu, kumaş haşereleri ve ara sıra istila edenler (akrep,örümcek,kırkayak,çiyan,kulağakaçan,yerkın kanatlıları, tespih ve top böceği vs.) gibi yürüyen haşerelerin kontrolünü kapsar. Haşere kontrol uzmanınız olarak İNSECTA, hizmet kapsamı dışında kalan her hangi bir böcek sorununda öneri ve tavsiyelerde bulunur.


Kemirgen Kontrolü


Yapılacak bir incelemeden sonra tespit edilecek noktalara kimyasal ve kimyasal olmayan kemirgen kontrol aletleri yerleştirilir. Sanitasyon ve techit önerilerinde bulunulur. Dış alanda bulunan kemirgen yuvalarına rodentisit uygulaması yapılır. Her hizmet ziyaretinde tespit edilen aktivite durumu kemirgen kontrol aletleri listesinde belirtilir. Kemirgen aktivitesi görüldüğü ve ya rapor edildiği takdirde aktivite bölgesinde kontrol yöntemleri arttırılır.


Ambar Zararlıları Kontrolü


İzleme amacı ile tespit edilecek noktalara feramon tuzaklar yerleştirilir ve takibi yapılır. Kimyasal kontrol kapsamında yarık - çatlak, spot ve bariyer yöntemleri yanında güve kontrolünde eliminasyonu çabuklaştırmak için ULV (soğuk sisleme) yöntemi kullanılır. Kimyasal kontrol sıklığına haşere türüne ve popilasyonun büyüklüğüne göre karar verilir.


Sinek Kontrolü


Sinek kontrolünde en etkili yöntem sanitasyon ve tecrittir, ve bunları yerine getirilmesi müşteri sorumluluğunda olan yöntemlerdir. İNSECTA yaptığı ayrıntılı inceleme ile sanitasyon ve tecrit kapsamında yapılması gerekenler ile kimyasal olmayan yöntemler dahilinde yapılması gerekenleri tespit ederek öneri halinde sunar. Sinek popilasyonu tölerans sınırlarının üzerine çıktığında kimyasal kontrol kapsamında iç ve dış alanlarıda ULV (soğuk sisleme) yapılır. 


Müşteri Eğitimi


Haşere sorununa katkıda bulunan koşullar sanitasyon eksiklikleri başarılı ve etkin bir haşere kontrolü sağlamak açısından dikkat edilmesi gerekli konular ile ilgili olarak bilgiler verilir.


Kullanılan Malzemeler


Uygulamarımızda T.C Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından entegre haşere kontrolünde kullanımına izin verilen kesin etkili normal kullanımdan akut tehlike oluşturmayan intektisit ve rodentisitler kullanılır. (BİYOSİDAL ÜRÜNLER) kullanılan tüm ürünlere ait MSDS (malzeme güvenlik belgeleri) ruhsatları, ithal izin yazıları broşür ve etiketleri tarafınıza sunulur. İNSECTA gerek uygulayıcı gerekse uygulama yapılan yerde bulunanların güvenliğini göz önünde bulundurarak tüm biyosidal ürünleri kullanma klavuzlarındaki yazılış şartlara yasa ve uygulama yönetmeliklerine kesinlikle bağlı kalır. İNSECTA tüm uygulamalarında haşerenin biyolojisi yaşayışı ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı entegre haşere kontrol yöntemleri uygular.

 

 Copyright © 2013 İnsecta Haşere Kontrol Hizmetleri