Facebook

   
     

Belgelerimiz

 Belgelerimiz

  • Marka Tescil Belgesi
  • Biyosidal Ürünler Uygulama İzin Belgesi
  • 3.Sınıf Gayrı Sıhhı Müessese Ruhsatı
  • Zirai Fümigasyon Ruhsatı
  • Hizmet Yeterlilik Belgesi
  • Dezenfeksiyon Dezensektizasyon ve Deratirasyon Yetki Belgesi
  • ISO 9001 - 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
  • ISO 14001 - 2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
  • OHSAS 18001- 2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
  • 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

    Copyright © 2013 İnsecta Haşere Kontrol Hizmetleri